Kontakt


Výrobca:

aveflor
Jódaqua Ltd
Dózsa Gy. Út 7
Sóshartyán
HUNGARY


Distribútor pre SR:

aveflor

AVEPHARMA, s.r.o.
POLUS TOWER
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO:36793221
IČ DPH:SK 2022395276
Č.ú. :SK 4005661519/7500 – ČSOB

Office :
Anna Turoňová
Mobil: +421 0915 080 566
e-mail : avepharma@avepharma.eu
//]]>